Beth ydym ni

 

Mae Prayernet Cymru’n symudiad gweddi dwy-ieithog sy’n tyfu a chynyddu trwy’r cenedl.  Mae Cristnogion o lawer ffrydiau ac enwadau yn dod at ei gilydd yn hiraethu am weld nerth a gogoniant teyrnas Duw ym mhob cartref a chymuned yng Nghymru.

Arweinir Prayernet Cymru gan ei sylfaenydd, Daphne Godwin, gyda chefnogaeth eraill. 

Ein Gweledigaeth

Bydd rhwyd weddi o Gristnogion’n codi i fyny dros pob gymuned yng Nghymru i weddïo am eu gymuned a siarad bendithion duwiol drostynt, hyd yr amser y bydd Duw yn torri trwyddo, a bydd Ei deyrnas yn torri allan mewn nerth anorchfygol, i adfywio’r Cristionogion a gweld llifoedd o credunwyr newydd yn dod yn ddisgyblion radicalaidd i Iesu Grist, bydd yn arwain i drawsnewidiaeth o deuluoedd a chymunedau fel bydd gweithrediadau’r tywyllwch yn cwympo a’r rhwymedig yn cael eu rhyddhau.

Beth ni’n wneud

Ni’n ceisio ymrwymo un neu ddau o Gristionogion mewn pob ardal i baratoi ffordd yr Arglwydd i dorri rheolaeth tywyllwch, ac agor y drws i goleuni teyrnas Duw i dorri mewn trwy gweddïo ac eirioli’n gyson bob wythnos:

  • i weld rheolaeth Duw yn dod i’w gymuned

  • bydd parchedig ofn o bresenoldeb Duw yn codi i fyny

  • bydd Cristnogion ac arweinwyr yn cael ei adfywio

  • bydd yr Iesu’n cael Ei ddatguddio i bobol yn Ei ogoniant, cariad ac achubaeth nerthol

  • bydd cylchdroadau o drawsnewidiaeth yn dod mewn i bywydau, perthynasau a chymunedau

  • bydd na cefnogi gysondeb mewn gweddïo ac eirioli drwy siarad bendithion yr Arglwydd dros ei gymuned

Sut daeth hyn o hyd?

Yn y gynulleidfa ‘roedd yn presenol oedd Roy a Daphne Godwin, ac amser yr adeg hwnnw yr oeddyng yn Gyfarwyddwr Ffald y Brenin.  Yr oedd y geiriau a glywsant yn llosgu yn ei chanlonnau am flynyddoedd.

Ugain mlynedd yn ddiweddarach, Gwanwyn 2021, yr oedd Daphne’n teimlo hwb o’r Ysbryd Glân i ail-edrych ar y geiriau hynny.  Gwnaeth cysylltiad gyda Mary Bayes ac eraill, a mewn fin amser, anwyd y rhwyd weddi.  Mae ‘na bron i 3,100 o gymunedau a enwyd yng Nghymru,ac y mae ‘nawr dros fil o gymunedau wedi cael eiu gofrestru’n barod.

Mae gan y rhwydwaith Cydgysylltwyr Rhanbarthol dros Cymru gyfan.  Mae na Christionogion sydd wedi cael ei enwi ym mhob cymuned yn ei ardal, sydd yn gyfrifol i annog a chefnogi’r eiriolaeth, blaenweddio a bendithio.

Mae’r cefnogaeth yn cynnwys llythyr newyddion/annog dwy-ieithog yn cael ei danfon allan ar cyfnodau i helpu cadw nhw fynd.  Mae’r Iesu yn adnabod ein ffaeledigaethau, ac yn dweud am weddi, i beidio rhoi mewn (Luc 18 adnod 1). Mae 7 rhan o gwrs vidio Bendithion ar  gael sy’n dysgu sut i siarad bendithion dros pobol a cynunedau.

www.theblessingscourse.com

 

A fyddwch yn barod i drosglwyddo eich hunan i weddïo ac eirioli’n ffyddlon am eich cymuned, ac am y bobol sydd yn byw o’ch amgylch?

Mae na tua 2,000 o gymunedau heb cefnogaeth ar hyn o bryd; a ydych chi’n barod i gamu fyny i wneud eich rhan?

Gallwch cofrestru drwy’r linc isod a wnewn ni gysylltu gyda’ch Cysylltwr Rhanbarthol.

Ffurflen Gofrestru

9 + 7 =

Am rhagor o fanylion, gwnewch danfon e-bost i office@prayernetcymru.org

Born to Bless
Death and Judgement
Foundations of Prayer
Houses of Prayer

The God Who Is Love